News & Events

Loonvorming, concurrentiekracht en werkgelegenheid in België (in Dutch)
Discussietekst door G. Everaert, N. Gobbin, F. Heylen, E. Omey, G. Rayp and K. Schoors

Het concurrentievermogen van de Belgische economie staat alweer bovenaan de beleidsagenda. De zogenaamde loonkostenhandicap met de drie buurlanden stijgt, marktaandelen gaan verloren, de werkgelegenheid is bedreigd. De beleidsconclusies lijken evident: loonmatiging, lastenverlaging op arbeid, herziening van het mechanisme van loonindexering, … . Politici, werkgeversorganisaties en sommige academici pleiten in koor. In deze discussietekst willen we de al te eenvoudige voorstelling van zaken die momenteel opgang maakt nuanceren, om vervolgens tot meer genuanceerde beleidsconclusies te komen.

PDF

Check our archive of News & Events>>>